DUNDUSCHKA VYAM DE BUENA VISTA

Description

Nom  :DUNDUSCHKA VYAM DE BUENA VISTA
Affixe: Buena vista
Sexe :Femelle
Race: Dogue allemand    FAUVE BRINGE
Né le :02/02/2013
Met Dog :

HD-B    ED-O

PAR :Ch Adani Aarhus vyam di Buena Vista  x  Himalaya  Saria

Ses parents

Ses enfants