FREUD DE LA LEGENDE DES NYMPHES BLEUES

Description

Nom  :FREUD  de la LEGENDE des NYMPHES BLEUES
Affixe:    Legende des nymphes bleues
Sexe :Male
Race: Dogue allemand    BLEU
Né le :14/09/2010
LOF :72594

HD-A      ED-O

Titres  :CAC(2)….CACIB(1)

PAR :Elhilchelvan de la Benjamine    x    Ch Arwen de la legende des Nymphes bleues

Ses parents

Ses enfants