IZADORRA DE L’OUTSAÏNA

Description

Nom   :IZADORRA de l’OUTSAÏNA
Affixe :  Outsaîna
Sexe  :Femelle
Race : Dogue Allemand    BLEU
Né(e) le:10/03/2013

LOF:76559

HD-B    ED-1

PAR  :  Ch Fonnan diyan de la Benjamine    x  Ch Dassouana de l’Outsaîna

Ses parents

Ses enfants