CH CALYSTA DEL NEGRE DE LA PERLA

Description

Nom  :CALYSTA del  NEGRE  de la  PERLA
Affixe:           Negre de la perla
Sexe :Femelle
Race: Dogue allemand     BLA BIG NOI
Né le :07/05/2017
LOF :82022

Titres  :   CH.FRANCE CS….CH.EN…..CHIB

PAR : Jaroslav d’Iskandar     x     Amazone  del Negre de la Perla

Ses parents

Ses enfants